ORGANIZATORZY

pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel.: +48 71 317 30 52, +48 71 39 60 715
fax: +48 71 317 34 05
um@srodaslaska.pl

pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska
tel./fax. (071) 317 32 11
dk@srodaslaska.pl